Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

2ος ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΕΑ

"ΑΙΑΣ"

ΑΡΗΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00002 ] [ 2009.10.26 24:00 ]

2ος ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΕΑ

ΑΡΡΗΚΤ' ΟΜΒΡΙΜΟΘΥΜΕ ΜΕΓΑΣΘΕΝΕΣ ΑΛΚΙΜΕ ΔΑΙΜΟΝ
ΟΠΛΟΧΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΣΤΕ ΒΡΟΤΟΚΤΟΝΕ ΤΕΙΧΕΣΙΠΛΗΤΑ


ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ ΟΠΛΟΔΟΥΠΕ ΦΟΝΟΙΣ ΠΕΠΑΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΙΕΙ
ΑΙΜΑΤΙ ΑΝΔΡΟΦΟΝΩΙ ΧΑΙΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΚΛΟΝΕ ΦΡΙΚΤΕ
ΟΣ ΠΟΘΕΕΙΣ ΞΙΦΕΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΓΧΕΣΙΝ ΔΗΡΙΝ ΑΜΟΥΣΟΝ
ΣΤΗΣΟΝ ΕΡΙΝ ΛΥΣΣΩΣΑΝ ΑΝΕΣ ΠΟΝΟΝ ΑΛΓΕΣΙΘΥΜΟΝ
ΕΙΣ ΔΕ ΠΟΘΟΝ ΝΕΥΣΟΝ ΚΥΠΡΙΔΟΣ ΚΩΜΟΥΣ ΤΕ ΛΥΑΙΟΥ
ΑΛΛΑΞΑΣ ΑΛΚΗΝ ΟΠΛΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΤΑ ΔΗΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΟΘΕΩΝ ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΝ ΟΛΒΙΟΔΟΤΙΝ

ΑΡΗΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ