Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

1ος ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΕΑ

"ΑΙΑΣ"

ΑΡΗΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00001 ] [ 2009.10.25 24:00 ]

1ος ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΕΑ

ΑΡΕΣ ΥΠΕΡΜΕΝΕΤΑ ΒΡΙΣΑΡΜΑΤΕ ΧΡΥΣΕΟΠΗΛΗΞ
ΟΒΡΙΜΟΜΥΘΕ ΦΕΡΑΣΠΙ ΠΟΛΙΣΣΟΕ ΧΑΛΚΟΚΟΡΥΣΤΑ
ΚΑΡΤΕΡΟΧΕΙΡ ΑΜΟΓΗΤΕ ΔΟΡΥΣΘΕΝΕΣ ΕΡΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΝΙΚΗΣ ΕΥΠΟΛΕΜΟΙΟ ΠΑΤΕΡ ΣΥΝΑΡΩΓΕ ΘΕΜΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΙΣΙ ΤΥΡΑΝΝΕ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΩΝ ΑΓΕ ΦΩΤΩΝ
ΗΝΟΡΕΗΣ ΣΚΗΠΤΟΥΧΕ ΠΥΡΑΥΓΕΑ ΚΥΚΛΟΝ ΕΛΙΣΣΩΝ
ΑΙΘΕΡΟΣ ΕΠΤΑΠΟΡΟΙΣ ΕΝΙ ΤΕΙΡΕΣΙΝ ΕΝΘΑ ΣΕ ΠΩΛΟΙ
ΖΑΦΛΕΓΕΕΣ ΤΡΙΤΑΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΤΥΓΟΣ ΑΙΕΝ ΕΧΟΥΣΙΝ
ΚΛΥΘΙ ΒΡΟΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΔΟΤΗΡ ΕΥΘΑΡΣΕΩΣ ΗΒΗΣ
ΠΡΗΥ ΚΑΤΑΣΤΙΛΨΟΝ ΣΕΛΑΣ ΥΨΟΘΕΝ ΕΣ ΒΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΤΕΡΗΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΟΣ ΑΡΗΙΟΝ ΩΣ ΚΕ ΔΥΝΑΙΜΗΝ
ΣΕΥΕΣΘΑΙ ΚΑΚΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΗΝ ΑΠ' ΕΜΟΙΟ ΚΑΡΗΝΟΥ
ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΑΠΑΤΗΛΟΝ ΥΠΟΓΝΑΜΨΑΙ ΦΡΕΣΙΝ ΟΡΜΗΝ
ΘΥΜΟΥ Τ' ΑΥ ΜΕΝΟΣ ΟΞΥ ΚΑΤΙΣΧΕΜΕΝ ΟΣ Μ' ΕΡΕΘΗΣΙΝ
ΦΥΛΟΠΙΔΟΣ ΚΡΥΕΡΗΣ ΕΠΙΒΑΙΝΕΜΕΝ
ΑΛΛΑ ΣΥ ΘΑΡΣΟΣ ΔΟΣ ΜΑΚΑΡ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΕ ΜΕΝΕΙΝ ΕΝ ΑΠΗΜΟΣΙ ΘΕΣΜΟΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΝΤΑ ΜΟΘΟΝ ΚΗΡΑΣ ΤΕ ΒΙΑΙΑΣ

ΑΡΗΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ